photo_2017-01-09_23-44-19

photo_2017-01-10_00-00-38

photo_2017-01-10_00-00-41

نور پردازی یکی از مفاهیم اصلی در عرصه دکوراسیون می باشد. بر خلاف تصور اکثر مردم که یک معمار ساده یا یک متخصص برق می تواند طراحی نورپردازی یک ساختمان را به عهده بگیرد، نورپردازی بنا نیاز به متخصصی به نام معمار نور دارد.
متخصصان برقکاری و نور دکوکناف با آشنایی کامل با اصول معماری و طراحی نما، منابع نوری رایج و مناسب برای نورپردازی، روانشناسی رنگ نور، مخاطب شناسی و اصول ابتدایی جامعه شناسی، اصول اولیه انتقال انرژی، خیرگی و اصول رفع خیرگی برق کاری، سیستم نورپردازی سازه های ساخته شده کناف را پیاده سازی و اجرا می نمایند.
از اینرو کارشناسان دکو کناف با بهره گیری از موارد فوق، ترکیب بندی نور و طیف های مختلف رنگ، نور مخفی، استفاده از هالوژن ها و ... نماهای مناسب و متناسب برای شب و روز ارایه می دهند که تناسب بین نمای روز و شب، عدم ایجاد خیرگی در شب، عدم اعمال نازیبایی در روز، در برداشتن مفاهیم معماری در روز و شب، کاهش هزینه ها، کاهش مصرف انرژی در نورپردازی، کاهش نیاز به روشنایی مصنوعی داخلی در طول روز و … ارمغان آور سازه ها و سیستم های کناف خیره کننده و چشم نواز در فضاهای مسکونی و تجاری می باشند.