نمونه کار پنجم- کناف اتاق پذیرایی

 

طراحی و اجرای دکوراسیون و کناف اتاق پذیرایی توسط گروه فنی دکوکناف